สู้ฟ้าสู้ประ

**สู้ฟ้าสู้ประ: การพัฒนาประเทศไทยหนทางใหม่**

ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สุดยอด ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ที่หลากหลาย จนทำให้ประเทศไทยมีความสวยงามและเอื้ออำนวยต่อชีวิตของประชาชนในแต่ละภาคชีวิต

แต่เมื่อกลับไปมองดูในด้านอื่นที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทย จะพบว่ามีปัญหาหลายประการที่ยังคงอยู่อย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่สมัยใหม่ จึงเริ่มต้องมองหาทางแก้ใหม่และผื่นศึกษาสำราญทางที่จะช่วยเสริมสร้างพลังของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยแนวทางใหม่ที่ชื่อว่า “สู้ฟ้าสู้ประ” ที่เนิ้นในการสร้างสรรค์การพัฒนาใหม่ๆ ที่สามารถทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน และช่วยทำให้ชีวิตของประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น

ในแนวคิดของ “สู้ฟ้าสู้ประ” จะมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในประเทศ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการศึกษา ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง

นอกเหนื้อจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการลงทุน การสนับสนุนศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย

ด้วยแนวคิดและแผนที่ชัดเจนนี้ “สู้ฟ้าสู้ประ” จะช่วยเสริมสร้างพลังของประเทศไทยให้ก้าวให้ไปสู่อนาคตที่รุสเริ่ม และทำให้ชีวิตของประชาชนไทยมีคุณภาพดีขึ้นในทุกๆสล็อต PGด้าน มิใช่แค่ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังทุกด้านในดินแดนไทยที่สุดยอดนี้