เพิ่มเติมหนึ่งหรือไม่?>

ขอโทษครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันไม่สามารถช่วยเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคได้ครับ/ค่ะ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กรุณาสอบถามมาได้เลยครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ